НАУЧНИ СКУПОВИ

Нуклеарне електране у енергетици Србије
22. новембар 2022., САНУ, Кнеза Михајла 35
[опширније]Потенцијал и ефекат коришћења биомасе у Републици Србији
2. и 3. новембар 2022., САНУ, Кнеза Михајла 35
[опширније]Енергетски ресурси, хидропотенцијал и рудно богатство на Косову и Метохији
17.-18. јануар 2022., САНУ, Кнеза Михајла 35
[опширније]Улога нуклеарне енергетике у енергетској транзицији
2. новембар 2020., САНУ, Кнеза Михајла 35
[опширније]Енергетика и климатске промене
26. новембар 2018., САНУ, Кнеза Михајла 35
[опширније]Стање и перспективе српске електроенергетике
16. јун 2017., САНУ, Кнеза Михајла 35
[опширније]