ИЗВЕШТАЈИ О АКТИВНОСТИМА У ЕНЕРГЕТИЦИ Број 1, октобар 2019.

Предавање академика Славка Ментуса „Батеријама против климатских промена“,
САНУ објавила књигу „До фисије, о фисији и о уранијуму“
(Шћепан С. Миљанић, Јелена Радић Перић и академик Миљенко Перић)
24th World Energy Congress, Clean energy for EU, EON & blockchain, NE Hinkley Point (UK),
Светске инвестиције у енергетику 2019. (извештај ИЕА)ИЗВЕШТАЈИ О АКТИВНОСТИМА У ЕНЕРГЕТИЦИ Број 2, фебруар 2020.

Влада РС - Национални план за смањеље емисија главних загађујућих материја
Глобална емисија CO2 из енергетског сектора
Производња електричне енергије из обновљивих извора у ЕУ (2019.)
Националне енергетске пројекције америчке администрације за период до 2050.
Европски зелени план
Јавна расправа о Стратегији нискоугљеничног развоја Републике СрбијеИЗВЕШТАЈИ О АКТИВНОСТИМА У ЕНЕРГЕТИЦИ Број 3, јули 2020.

Утицај COVID-19 пандемије на енергетски сектор
Батерије – растући фактор глобалне енергетике
(Поводом Нобелове награде за хемију за 2019 - приредио aкадемик Славко Ментус)
Европска комисија подстиче коришћење водоника
Емисије CO2 по произведеном kWh топлоте и електричне енергије
Националне енергетске регулативе и документи на интернет презентацији ЕЗ