ПРЕДАВАЊА


"Нуклеарна и водонична енергија"
проф. Шћепан С. Миљанић, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду
65. конференција ЕТРАН 2021., Етно село Станишић, Република Српска, 08-10.09.2021.
[опширније]“Some aspects of integration of renewable sources in the North American grid: experiences, problems and trends”
“Аспекти интеграције обновљивих извора енергије у северноамеричке електричне мреже”
проф. Александар М. Станковић, Тафтс Универзитет у Бостону
САНУ, Кнеза Михајла 35, Београд, 19.06.2019.
[опширније]„Електроенергетика Србије - ЈП-ЕПС - пресек и перспективе“
мp Драган Влаисављевић, извршни директор ЕПС за послове трговине електричном енергијом
САНУ, Кнеза Михајла 35, Београд, 16.05.2019.
[опширније]"Електроенергетски систем у контексту захтева електромобилности"
проф. Никола Рајаковић, Електротехнички факултет у Београду
Термоелектрана ТЕНТ-Б, Обреновац, 10.04.2019.
[опширније]„Поглед на електронску енергетику будућности“
проф. Душан Боројевић, Универзитет у Вирџинији, директор центра CPES-Virginia-Tech
САНУ, Кнеза Михајла 35, Београд, 23.10.2017.
[опширније]