Циљеви

Одбор подстиче коришћење искуства и знања српских енергетичара и настоји да приближи проблеме српске енергетике ширем кругу заинтересованих, охрабрујући доносиоце одлука да се ослоне на домаћу струку и да умноже залагање за дугорочне интересе становништва и привреде. Међу циљевима Одбора за енергетику је:

 • Обједињавање стручних напора у развоју и евалуацији нових технологија за градњу одрживих извора и увећање енергетске ефикасности преноса, дистрибуције и коришћења енергије;
 • Благовремено и примерено информисање о кључним аспектима нових извора и технологија, као и последицама и ефектима појединачних одлука;
 • Пружање стручне помоћи релевантним државним институцијама у доношењу одлука о правцима енергетске транзиције и изради стратегија за развој српске енергетике;
 • Праћење глобалних промена на енергетским тржиштима и промена у енергетској политици као и помоћ у формулисању преговарачких оквира и ставова.

Одбор настоји да увећа ангажовање домаћих научника и стручњака у пословима планирања и развоја српске енергетике. Ангажовање домаће науке и струке може:
 • омогућити примену најбољих решења за снабдевање електричном енергијом и енергентима,
 • омогућити да се део увезених технологија и стручних услуга замени домаћим решењима,
 • омогућити оживљавање домаће електромашинске индустрије и стварање радних места,
 • смањити потребу за ослањањем на анализе, стратегије и препоруке настале изван Србије,
 • смањити проблеме до којих може доћи некритичком применом туђих решења и искустава,
 • смањити штетне утицаје енергетског сектора на стање животне средине унутар Србије и
 • увећати мотивисаност и осећај сврхе код младих и створити услове за останак у Србији.