Задаци

Задаци Академијског одбора за енергетику су: развој енергетике уз уважавање светских стандарда и дугорочних интереса српске индустрије и становништва, примена нових технологија у градњи извора, увећање ефикасности производње, преноса, дистрибуције и коришћења енергије, ангажовање домаћих стручњака и научника у формирању стратегије и методологије примене стратегије, унапређење образовања стручњака за енергетику и друга питања.