Научни скуп

Енергетика и климатске промене


Скуп о српској енергетици и климатским променама, у организацији Српске академије наука и уметности, посвећен је темама од великог значаја и утицаја на становништво и државу. Проналажење уравнотежених решења где поједини витални интереси не угрожавају друге тражи промишљање и компромис. Уочавајући потребу да се оствари конструктиван дијалог и унапреди комуникација између представника привреде, струке, државе и потрошача, скуп је организован као серија предавања праћених дискусијом.

У српској енергетици и односу према климатским променама и животној средини постоје отворена питања, а отварају се и значајна нова. Ставове и одлуке везане за ресурсе (угаљ, нафта, гас и обновљиви извори), за избор и начин примене нових технологија и за енергетику у целини и њен развој треба доносити тако да, пре свега, одговарају интересима Србије. Постоји потреба да се предузму све разумне мере ради ублажавања даљих промена климе, као и потреба да се привреда и друштво што пре прилагоде климатским променама.

Пред Србијом су нове иницијативе и захтеви да се интензивирају промене у енергетском сектору и поставе амбициозни енергетски и климатски циљеви за наредне деценије. Покренуте у доброј намери, досадашње директиве и препоруке имале су већином позитивне ефекте. Практична примена мањег броја иницијатива за последицу је имала негативан утицај на животну средину и ресурсе Србије, и таква искуства треба користити у доношењу будућих одлука. Доношење исправних одлука о српској енергетици и дијалог између заинтересованих страна могу се додатно побољшати уколико се промени начин на који интересне групе утичу на српску привреду, власт и законодавство. Наведено указује на потребу да се побољша сарадња између домаће науке, струке и доносиоца одлука како би енергетска транзиција и стање животне средине у Србији што више одговарали националним интересима. Сажетак предавања, извод из дискусија и закључци биће публиковани у зборнику који ће издати САНУ.

Организација

Организатор: Одељење техничких наука САНУ

Организациони одбор скупа:

академик Дејан Поповић
академик Нинослав Стојадиновић
академик Федор Месингер
проф. др Миодраг Месаровић
дипл. инж. Љуба Маћић
проф. др Милош Бањац
дописни члан САНУ Слободан Вукосавић (председник Организационог одбора)

Медијатори:

др Миодраг Месаровић, дипл. инж,
академик Нинослав Стојадиновић,
академик Зоран Петровић,
академик Зоран Ђурић,
академик Владица Цветковић,
проф. др Милош Бањац,
дописни члан САНУ Слободан Н. Вукосавић

Мотивација:

Скуп о српској енергетици и климатским променама организује Српска академија наука и уметности. Скуп је посвећен темама од великог значаја и утицаја на становништво и државу. Проналажење уравнотежених решења где поједини витални интереси не угрожавају друге тражи промишљање и компромис. Уочавајући потребу да се оствари конструктиван дијалог и унапреди комуникација између представника привреде, струке, државе и потрошача, скуп је планиран као серија предавања праћених дискусијом.

У српској енергетици и у односу према климатским променама и животној средини постоје отворена питања, а отварају се значајна нова. Ставове и одлуке везане за ресурсе (угаљ, нафта, гас и обновљиви), за избор и начин примене нових технологија и за енергетику у целини и њен развој треба доносити тако да одговарају интересима Србије. Постоји потреба да се привреда и друштво што пре прилагоде климатским променама, као и потреба да се предузму све разумне мере ради ублажавања даљих промена климе.

Постоје иницијативе, директиве и препоруке покренуте у доброј намери, али чија практична примена у Србији даје негативне ефекте, па чак и оне који угрожавају животну средину и ресурсе на територији Србије. Истовремено, постоји значајан утицај интересних група на српску привреду, власт и законодавство, што отежава дијалог и отежава доношење исправних одлука. Наведени разлози указују на потребу да се побољша сарадња између домаће науке, струке и доносиоца одлука како би енергетска транзиција и стање животне средине у Србији што више одговарали интересима становништва.

ИСХОДИ

Скуп “Енергетика и климатске промене“ посвећен је темама од великог значаја и утицаја на становништво и државу. Одржан је 26. новембра 2018. у присуству преко 100 учесника. Током скупа је указано на потребу за проналажењем уравнотежених решења где поједини витални интереси не угрожавају друге, што тражи промишљање и компромис. Током серије предавања праћених дискусијом, учесници скупа су указали на потребу да се оствари конструктиван дијалог и унапреди комуникација између представника привреде, струке, државе и потрошача. У оквиру закључака, указано је на потребу да се одлуке везане за ресурсе, за примене нових технологија и за енергетику у целини доносе тако да, пре свега, одговарају интересима Србије. Значајан број учесника указао је на потребу да се привреда и друштво што пре прилагоде климатским променама, као и потреба да се предузму све разумне мере ради ублажавања даљих промена климе. Наведени су и размотрени примери иницијатива, директива и препорука које су покренуте доброј намери, али које у практичној примени дају негативне ефекте и не ретко угрожавају животну средину и ресурсе на територији Србије. Указано је и на значајан утицај интересних група на српску привреду, власт и законодавство, што отежава дијалог и отежава доношење исправних одлука. Током скупа указано је на потребу да се побољша сарадња између домаће науке, струке и доносиоца одлука како би енергетска транзиција и стање животне средине у Србији што више одговарали интересима становништва. Сажетак предавања, извод из дискусија и закључци биће публиковани у зборнику који ће издати САНУ. Скуп је завршен веома посећеном и активном секцијом на којој су изведени закључци.