Увозна зависност, приватизација ЕПС-а и нуклеарна дилема