Проф. Шћепан С. Миљанић са Факултета за физичку хемију у Београду, био је предавач на 65. конференцији ЕТРАН 2021. у Етно селу Станишић у Републици Српској од 08-10. септембра 2021.


Нуклеарна енергија - општа разматрања (1. део)

Нуклеарна енергија - горива (2. део)

Нуклеарна енергија - перспективе (3. део)

Водонична енергија - концепт