Члан Одбора, проф. Никола Рајаковић одржао је 10. априла 2019. предавање под насловом

"Електроенергетски систем у контексту захтева електромобилности"


У оквиру предавања дат је преглед савремених електричних аутомобила, инфраструктуре за пуњење батерија, интеракције пунионица, дистрибутивне и преносне мреже и дата је анализа могућности да се остваре техничке и финансијске предности интеграцијом инфраструктуре за пуњење батерија са обновљивим изворима, а пре свега са соларним електранама.

Биографија

Приказ предавања - слајдови