„Електроенергетика Србије - ЈП-ЕПС - пресек и перспективе “, предавање господина мp Драгана Влаисављевића, извршног директора за послове трговине електричном енергијом одржано у оквиру 9. састанка Одбора за енергетику, 16.05.2019. у сали 103 САНУ

Током предавања разматрана је

  1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА СРБИЈЕ И ПРЕСЕК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
  2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА РЕГИОНА – ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ
  3. ПЕРСПЕКТИВА ЕПС/СРБИЈЕ – ОСВРТ НА МОГУЋНОСТИ
  4. ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЕЕП И ТРГОВИНА ЈП ЕПС
  5. ЕКОЛОГИЈА И ЕМИСИЈЕ ЈП ЕПС

Сажетак

Члан Одбора, мр Драган Влаисављевић одржао је предавање под насловом ,,ЈП ЕПС – пресек и перспективе“ где је приказао стање извора електричне енергије који су инсталисани и прикључени на мрежу, уз навођење расположивих података о трошковима уградње, финансијским ефектима, снази, енергији и утицају на животну средину. Господин Влаисављевић је нагласио да у Србији нису створени услови (нити подстицаји) потрошачима да у исто време буду и произвођачи. Промене у снази извора до којих долази услед варијације у квалитету угља достижу +/- 250 МW, значајно веће од промене снаге услед прикључења ветрогенератора. Током 2019. године, енергија добијена из обновљивих извора (искључујући велике хидроелектране) износила је 1700 GWh. Очекује се да 2025. производња из обновљивих извора достигне 3500 GWh а ефикасност термоелектрана у Србији је 32-33%. Инсталисана снага соларних електрана у Србији је мања од 10 МW уз навођење образложења да је у тренутку доношења одговарајућих одлука, цена фотонапонских панела била много већа него данас.

Током расправе која је уследила, констатовано је да начин на који се примењује политика ЕУ и мере усмерене ка редукцији угљен-диоксида доводе земље попут Србије у неравноправан положај и до неетичке прерасподеле која фаворизује утицајне земље ЕУ.

Биографија

Приказ предавања - слајдови