Гост Одбора, проф. Александар М. Станковић, професор Тафтс Универзитета у Бостону одржао је 19. јуна 2019. у Аудиовизуелном архиву и Центру за дигитализацију САНУ предавање под насловом


“Some aspects of integration of renewable sources in the North American grid: experiences, problems and trends”


“Аспекти интеграције обновљивих извора енергије у северноамеричке електричне мреже: искуства, проблеми и трендови”


Предавање је било посвећено доминантним особинама интеграције обновљивих извора у Сједињеним Државама Америке, где су цене електричне енергије двоструко мање него у Европи; где не постоји дугорочни државни план развоја обновљивих извора енергије, док је законска регулатива компликована због постојања федералног, државног и локалног законодавства. Указано је на околност да се анализа електроенергетског система може раздвојити на четири нивоа - на токове енергије, материјала, информација и новца. Природан начин на који се могу повезати и окарактерисати сва четири нивоа анализе је жилавост (отпорност), на којој се може градити мулти-критеријумска анализа и оптимизација. Током предавања је приказан развој релевантних технологија, међу којима је енергетска електроника и складиштење енергије. Дат је и преглед кибернетичко-физичких система и енергетских чворова, као и опис могућих праваца развоја илустрованих на примеру коришћења енергије ветра у приобалном појасу источне обале Сједињених Држава.

Abstract

This talk aims to outline some salient features of the US renewable energy integration. The electricity process in the US are roughly half of those in Europe, there is no long-term national renewable energy policy, and the legal landscape is complicated by the existence of federal, state and local laws. We propose to analyze energy systems as multi-layer structures involving flows of material, energy information and capital. Renewable energy has been tasked with improving sustainability, namely the input-output map at the material flow layer. Recently, its affordability has improved (the capital flow map), especially in the case of wind and solar. We argue that resilience offers a natural way to couple and characterize all 4 layers in a multi-criterial fashion. We review relevant electrical technologies, such as power electronics and storage, and briefly discuss promising concepts such as cyber-physical systems and energy hubs. Finally, we briefly outline near-future developments in the case of off-shore wind.

Сажетак

Предавање се бави доминантним особинама интеграције обновљивих извора у Сједињеним Државама Америке. Цене електричне енергије су двоструко мање него у Европи; не постоји дугорочни државни план развоја обновљивих извора енергије, док је законска регулатива компликована због постојања федералног, државног и локалног законодавства. Анализа електроенергетског система се може раздвојити на четири нивоа, на токове енергије, материјала, информација и новца. Природан начин на који се могу повезати и окарактерисати сва четири нивоа анализе је жилавост (отпорност), на којој се може градити мулти-критеријумска анализа и оптимизација. Током предавања ће бити приказан развој релевантних технологија, међу којима је енергетска електроника и складиштење енергије. Биће дат и преглед кибернетичко-физичких система и енергетских чворова, као и опис могућих праваца развоја илустрованих на примеру коришћења енергије ветра у приобалном појасу источне обале Сједињених Држава.

Biography

Aleksandar M. Stankovic obtained the Dipl. Ing. Degree from the University of Belgrade, Yugoslavia in 1982, the M.S. degree from the same institution in 1986, and the Ph.D. degree from Massachusetts Institute of Technology in 1993, all in electrical engineering. He serves as the A.H. Howell Professor at Tufts University; he was with Northeastern University, Boston 1993-2010. He is a Fellow of IEEE and serves as an Associate Editor for Annual Reviews in Control. He previously served IEEE Transactions on Power Systems, on Smart Grid and on Control System Technology in the same capacity (1996-2018). He has held visiting positions at the United Technologies Research Center (sabbaticals in 2000 and 2007) and at L'Universite de Paris-Sud and Supelec (in 2004). He is a co-editor of book series on Power Electronics and Power Systems for Springer.

Биографија

Александар М. Станковић је дипломирао (1982) и магистрирао (1986) на Електротехничком факултету у Београду. Докторирао је на Масачусетском Технолошком Институту (MIT) (1993). Тренутно је Howell Professor на Универзитету Tufts у Медфорду, а пре тога је био професор на Northeastern Универзитету у Бостону. On je IEEE Fellow и уредник часописа Annual Reviews in Control. Обављао је уредничке дужности за већи број IEEE часописа од 1996. do 2018. Поред тога, уредник је серије публикација о енергетској електроници и електроенергетским системима за издавачку кућу Springer.